Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Działaj Lokalnie

15-05-2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ogłasza konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2019” dla gmin: Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek – Gmina Wiejska, Szczecinek – Gmina Miejska

W dniu 14.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

Celem Programu jest wyzwalanie społecznej energii i budowanie dobra wspólnego małych, lokalnych społeczności.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu szczecineckiego .

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków upływa 06.06.2019 r.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy pomysły ludzi, którzy chcą wspólnie tworzyć, rozwijać lub chronić dobro wspólne swojej społeczności

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” grantami do 6.000,00 zł wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z miejscowości do 20.000 mieszkańców. Możliwa jest również realizacja projektów w mieście Szczecinek (dla tych wniosków pula grantów wynosi 2.700,00zł).

Więcej informacji o lokalnym konkursie grantowym oraz Programie znajduje się na stronie internetowej: www.fl.szczecinek.pl   http://www.dzialajlokalnie.pl/

Tekst i zdjęcia: Karolina Krynicka

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka