Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21-11-2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 02.12.2019r. do 31.12.2020r.

Burmistrz Barwic informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Plac Wolności 1, 78-460 Barwice

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i szczegółowych warunkach konkursu.
Z uwagi na powyższe oferta została wybrana , a z oferentem zostanie podpisana umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „ Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023.”

 

 

    

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka