Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej

02-12-2019

Dnia 5 grudnia 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22 o godz. 15.00 odbędzie się XIV sesję Rady Miejskiej w Barwicach

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XII/2019 z dnia 29 października 2019r.  

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Barwice za rok szkolny 2018/2019.

7. Wnioski, interpelacje, oświadczenia radnych.

8.Trybuna sołecka.

9. Trybuna obywatelska.

10. Wolna trybuna dla radnych powiatu szczecineckiego.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2023,

2) zmiany Uchwały nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r.,

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice,

4) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

5) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

7) rozwiązania Straży Miejskiej w Barwicach,

8) zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok. 

   13. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.

   14. Informacje Przewodniczącego.

   15. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka