Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Relacja z obrad II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej

30-11-2018

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się z minimalnym opóźnieniem. Powodem zaistniałej sytuacji były problemy techniczne z nowym sprzętem, obsługującym System Rada. Pierwsze 3 głosowania przeprowadzono więc starą metodą, kolejna cześć sesji odbyła się już prawidłowo. Od dzisiaj radni głosują na tabletach, które podpięte są do zintegrowanego Systemu Rada, który to podlicza głosy, wyświetla statystyki i przesyła wszystkie informacje na panel dla mieszkańców https://barwice-rada.alfatv.pl/.

Pierwszym punktem sesji było zaprzysiężenie Radnego Andrzeja Toboły. Złożył on uroczyste ślubowanie i tym samym dołączył oficjalnie do nowego składu rady. Dokonano tez wyboru V-ce Przewodniczącego Rady. 12 głosami (14 głosujących radnych, 2 głosy nieważne) wybrany na to stanowisko został Edward Trejnis. Następnie Burmistrz Barwic Mariusz Kieling złożył sprawozdanie, które rozpoczął od oficjalnego powitania swojego Zastępcy Roberta Zborowskiego

Chciałbym życzyć Panu Robertowi Zborowskiemu spokojnej służby, spełnienia celów. Aby służba była owocna i merytoryczna dla mieszkańców.

Następnie Burmistrz nawiązał do odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Barwice Jana Rudnikowicza, dziękując mu za wieloletnią pracę na rzecz samorządu. Podczas zapytań Radnych Radna Monika Tkaczyk zadała pytanie o przyczynę tej decyzji. Burmistrz odparł, że nie widział możliwości współpracy z Panem Rudnikowiczem. Mieszkańcy oczekują zmian aby je wprowadzić niezbędne są pewnie przesunięcia. Burmistrz nie wskazał nowego sekretarza.

W kolejnej części wystąpienia Burmistrz poinformował, że odbył spotkanie z przedstawicielami firmy Kronospan. Oferują oni wiele stanowisk pracy. Ustalił z nimi termin spotkania rekrutacyjnego, na którym to mają przedstawić swoją ofertę. Odbędzie się ono 11.12.2018 na godz. 16.00 w OKiT (sala parter).

W kolejnej części sesji ustalono składy poszczególnych komisji.

Komisja Rewizyjna

1.            Monika Tkaczyk – Przwodnicząca

2.            Cezary Kazirod –V-ce Przewodniczący

3.            Justyna Pietras

4.            Renata Rubik

5.            Monika Ruzik

 

Komisja Budżetu i finansów:

1.            Andrzej Grusza - Przewodniczący

2.            Justyna Pietras – V-ce Przewodnicząca

3.            Edward Trejnis

4.            Edyta Johannssen

5.            Adam Sobolewski

 

Komisja Komunalna

1.            Dorota Papuga - Przewodniczący

2.            Marian Moskwa - V-ce Przewodnicząca

3.            Jarosław Skwarek

4.            Małgorzata Zaborowska

5.            Edyta Johannssen

6.            Cezary Kazirod

7.            Andrzej Toboła

 

Komisja Spraw Społecznych

1.            Małgorzata Zaborowska - Przewodnicząca

2.            Renata Rubik – V-ce Przewodnicząca

3.            Jarosław Skwarek

4.            Dorota Papuga

5.            Monika Tkaczyk

6.            Andrzej Toboła

 

Komisja skarg i wniosków

1.            Monika Ruzik - Przewodnicząca

2.            Andrzej Grusza – V-ce Przewodniczący

3.            Marian Moskwa

4.            Adam Sobolewski

 

Na sesji podjęto również uchwałę dotycząca wynagrodzenia Burmistrza. Ustalono wynagrodzenie zasadnicze 4700 zł brutto + dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł brutto. Do pensji należy jeszcze doliczyć dodatek specjalny w wysokości 40% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz 20% dodatku za wieloletnia pracę.

Jednym z ostatnich punków sesji były zapytania i interpelacje radnych.

Radny Adam Sobolewski powołując się na BIP zapytał o umorzenia podatkowe. Poprosił o doprecyzowanie i wyjaśnienie za jaki to rok, ponieważ w jego mniemaniu pozostawiono tzw. „kukułcze jajo”

Burmistrz Barwic odpowiedział, że trudno mu się do tego ustosunkować i potrzebuje czasu, ponieważ na ten moment nie jest w stanie odpowiedzieć. Wyraził on zgodę na sporządzenie odpowiedzi na piśmie.

Radny Adam Sobolewski spytał też czy od 21.XI do dzisiaj została wydana jakakolwiek inna decyzja w kwestii umorzenia podatku dla osób prawnych?

Burmistrz odparł, że Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone osiedle” zwrócił się z prośbą o umorzenie podatku ze względu na bardzo złą sytuację finansową. Burmistrz po wnikliwym przeanalizowaniu i zapoznaniu się z sytuacją zgodził się umorzyć 70%. Spółdzielnia od tej decyzji będzie się odwoływać.

Radna  Monika Tkaczyk zapytała o protokół pokontrolny RIO. Powiedziała, że ma on 11 stron i zawiera nieprawidłowości, wykazując wielką niekompetencję dot. m.in.: decyzji księgowych. Dodała, że protokół musi wejść pod obrady Komisji Rewizyjnej.

Przykro nam wszystkim rozpoczynać kadencje gdy dowiadujemy się, że wchodzimy w 2019 z dużą stratą. Przychodzi mi odpowiadać za coś, na co nie miałem wpływu. To cios dla nas wszystkich. Rok 2019 będzie bardzo trudny. O 1,8 mln będzie pomniejszona subwencja – w ślad za tym wiele inicjatyw i pomysłów będzie ograniczonych. Wierzę, że razem podejmiemy to wyzwanie. Mimo wszystko samorząd będzie musiał funkcjonować.

Na koniec sesji Przewodniczący Rady Przeczytał list od Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, w którym gratuluje on  nowej Radzie Miejskiej oraz życzy sukcesów na całą kadencję.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Kuśmierek


 

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka