Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Wsparcie finansowe na usuwanie azbestu

21-11-2019

W dniu dzisiejszym Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice”. O środki finansowe Gmina Barwice aplikowała w sierpniu br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który realizuje „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Gmina Barwice w ramach ww. Programu przeprowadziła nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice. W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zamówienia został wyłoniony Wykonawca tj.  MAXMED Z.U.-H. Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle. W ramach zadania Wykonawca:

1.  odebrał i przekazał do utylizacji  64,686 t wyrobów zawierających azbest (od osób fizycznych)

2. Zdemontował i przekazał do utylizacji 7,254 t wyrobów zawierających azbest (od osób fizycznych)

3. Odebrał i przekazał do utylizacji 7,180t  wyrobów zawierających azbest (od osób prawnych)

Łączna kwota za odbiór/demontaż i przekazanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice to 39.705,81 zł. Wysokość dofinansowania to 26.613,00 zł.

Program ten będzie realizowany do 2032 r., a kolejny nabór planowany jest w lutym 2020 r.

Tekst: Monika Tomska i Aleksandra Kuśmierek

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka