Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

 • Miasto i Urząd
 • Kultura, Sport i Turystyka
 • Gospodarka i Inwestycje

Zapraszamy do uczestnictwa w programie - Opieka wytchnieniowa – edycja 2019

09-08-2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach prowadzi rekrutację uczestników do programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 r, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka, w procesie jego leczenia, edukacji i rehabilitacji

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez doraźną pomoc w opiece wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą:

 1. W miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej   poprzez usługi opiekuńcze
 2. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko”, od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00 – 14.00.
  Osoba korzystająca z opieki może brać udział w zajęciach, oferowanych dla stałych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach ”Słoneczko”, czyli m.in. w ćwiczeniach ruchowych, treningu pamięci, treningu umiejętności poznawczych, terapii zajęciowej. O domową i bezpieczną atmosferę zadbają m. in. terapeuci zajęciowi.

Gmina Barwice w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania oraz pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach, łącznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych, w okresie od  sierpnia – grudzień 2019 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią  opiekę nad:

 • Dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 1. Konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 2. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Ponadto w celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyn niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartfel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0-40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

Program „Opieki wytchnieniowej – edycja 2019 finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka