Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Klub Strzelecki „Kaliber 44”


Klub Strzelecki „Kaliber 44”
Stary Chwalim, 78 – 460 Barwice
Kazimierz Pijewski - Prezes

Celem klubu jest rozwój i upowszechnianie strzelectwa oraz upowszechnienie znajomości broni strzeleckiej poprzez naukę strzelania i prowadzenia szkoleń w zakresie samoobrony.
Członkowie klubu biorą udział w lokalnym życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie sekcji strzeleckich.
2. Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje.
3. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka