Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Monitoring

Nowy monitoring

Informujemy, że dzięki wsparciu funduszy unijnych udało się stworzyć sieć monitoringu dla prawie całego miasta Barwice. Projekt pn. „Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego krokiem do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia rozpoznawalności Gminy Barwice”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW 2007-2013, umożliwił zakup 16 nowych kamer. Obecnie rejestracją objęta jest większa część miasta i ważnych obiektów użyteczności publicznej. Kamery znajdują się na budynkach m.in.: Szkoły Podstawowej, ZGM, Sali Miejskiej, Ośrodka Zdrowia na ul. Kościuszki na Osiedlu Wojska Polskiego oraz na Stadionie Miejskim. Mamy nadzieję, że kamery poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz zminimalizują akty wandalizmu.

- Miejsce aktywnej rekreacji

- Park Miejski

- Park Miejski

- Orlik

- Plac Mickiewicza

- Ośrodek zdrowia

- Szkoła Podstawowa

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka