Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Inicjatywa Lokalna – konsultacje społeczne

08-10-2019

Ruszają konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców gminy Barwice w sprawie uruchamianej w przyszłym roku tzw. Inicjatywy Lokalnej.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby doszło do współpracy w ramach tzw. inicjatywy lokalnej między władzami, a mieszkańcami musi zostać zawarta umowa o wykonanie inicjatywy społecznej na podstawie złożonego wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Wcześniej musi zostać podjęta uchwała określająca warunki realizacji inicjatyw na terenie Gminy. 

Inicjatywa lokalna to zapisany w ustawie o wolontariacie i działalności pożytku publicznego sposób wspólnego realizowania działań przez mieszkańców i władze samorządowe. Inicjatywa angażuje obie strony.

Wszelkie stanowiska, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można przekazywać w  terminie od 08-15 października 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kusmierek@um.barwice.pl  (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Barwicach ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice (decyduje data wpływu do urzędu), lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pokój nr 1, parter).

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Barwice.

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Barwicach odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju Gminy Barwice, tel. 094 713 75 13

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Burmistrz Barwic

Mariusz Kieling

Załącznik: 
Otwórz blok Facebooka przy focusie linka