Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Komunikat dla przedsiębiorców

18-05-2020

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców informujemy, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała wejdzie w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 14 maja 2020 r. Wtedy to, na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Miejskiego w Barwicach dostępne będą do pobrania oświadczenie oraz formularz, które przedsiębiorca ubiegający się o przedłużenie terminu będzie musiał przedłożyć.

Najważniejszymi zapisami uchwały jest przedłużenie terminu płatności rat podatku do 30 września. Jak wspomniano we wstępie dotyczy to przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 25 %. Aby wykazać spadek płynności finansowej należy przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia i formularza (dostępne po wejściu w życie uchwały) i porównać je ze styczniem 2020 r.

Pomoc, o której mowa stanowi pomoc publiczną mająca na celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz.UE C 911 z 20.03.2020, str.1).

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka