Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Rosnący problem dzikich wysypisk śmieci

15-05-2019

 

Na terenie Gminy Barwice niepokoi liczba dzikich wysypisk śmieci – obecnie zidentyfikowano 4 miejsca nielegalnych składowisk odpadów: teren jeziora Dębno i Luboradzy, Łęknicy, ulicy Polnej w Barwicach oraz Osiedla Zielonego. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że gruz składowany na Osiedlu Zielonym w związku z budową chodnika zostanie usunięty. Prosimy o nieskładowanie tam przez mieszkańców prywatnych odpadów. Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość oddania do 500 kg gruzu bezpłatnie do Firmy Remondis. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zwracamy się z prośbą o korzystanie z tej możliwości.

  Składowiska odpadów to obiekty budowlane o bardzo dużej powierzchni, pojemności i kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji. Są urządzone według restrykcyjnych norm prawnych. Muszą być szczelne i mieć minimalny wpływ na środowisko. Dzikie wysypiska to miejsca, w których odpady są składowane nielegalnie. Śmieci w takich miejscach nie są zabezpieczone i stanowią poważne zagrożenie, niezgodne z przepisami postępowanie z odpadami komunalnymi generuje wiele zagrożeń zarówno dla człowieka, środowiska jak i zwierząt. Gmina w porozumieniu z służbami porządkowymi podjęła szereg działań mających na celu likwidację przedmiotowych wysypisk. Zauważyć jednak należy, że takie działania pochłaniają dodatkowo środki finansowe bez, których likwidacja dzikich wysypisk nie byłaby możliwa.

Apelujemy o zaprzestanie nielegalnych praktyk związanych z pozostawianiem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jednocześnie podkreślając, że za składowanie śmieci w nielegalny sposób wyciągane będą konsekwencje prawne. Za działanie nieumyślnie grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub dwuletnie pozbawienie wolności. W przypadku, gdy czyn wpłynął na zagrożenie zdrowia człowieka, spowodował istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, albo był przyczyną znacznych zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym, grozi  kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tekst: Karolina Krynicka

Zdjęcia: Aleksandra Kuśmierek

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka