Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Centrum Usług WspółnychCentrum Usług Wspólnych
w Barwicach
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
tel/fax 094 373 63 09  (wew.23)
e-mail: zago@um.barwice.pl

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Barwice, nie posiadającą osobowości prawnej.
Podstawowym przedmiotem działania zespołu jest obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświatowych w gminie.

Do zadań centrum należy w szczególności:
1)obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
2)nadzór nad dokonywaniem inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie placówek,
3)prowadzenie prac statystycznych (analiz) oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.,
4)fachowe doradztwo w zakresie sporządzania projektów planów finansowych zgodnie z wymogami prawa finansowego.
Pracą zespołu kieruje kierownik, który reprezentuje zespół na zewnątrz. Kierownik organizuje pracę zespołu jako bezpośredni zwierzchnik służbowy pracowników zespołu.

Wykaz obsługiwanych placówek oświatowych przez Centrum Usług Wspólnych w Barwicach:

1.Szkoła Podstawowa im. Prof. Władysława Szafera w Barwicach
78-460 Barwice; ul. Pomorska 3

2.Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu
78-460 Barwice; Stary Chwalim 39

3.Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach
78-460 Barwice; Piaski 1

4.Zespół Szkół w Barwicach
78-460 Barwice; ul. Moniuszki 12

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka