Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Dom Samopomocy „Słoneczko”


Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko”
ul. Czaplinecka 14
78-460 Barwice
94-373-21-63
e-mail: sdsbarwice@op.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” powstał w maju 1997 roku. Znajduje w nim zajęcie i pomoc 20 osób. Dom działa  pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie, w tym co najmniej przez sześć godzin prowadzone są zajęcia z uczestnikami na terenie domu. Pozostałe dwie godziny przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie niezbędnej dokumentacji, zapewnienie dowożenia na zajęcia i odwożenia do miejsca zamieszkania oraz kontakty towarzyskie.
ŚDS jest komórką organizacyjną Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia społecznego dla osób  chorych psychicznie lub niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Działalność domu finansowana jest w 100%  ze środków wpływających z budżetu państwa. Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia - usamodzielnienie i integracja społeczna.
 Dom zatrudnia 6 osób: administratora, 3 terapeutów, socjoterapeutkę oraz pracownika gospodarczego.
ŚDS znajduje się na parterze jednopiętrowego budynku należącego do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, mieszczącego się w zacisznym zakątku położonym na skraju miasta. Oddzielony jest od ulicy ogrodzeniem z żywopłotem i bramą wjazdową. Od strony dziedzińca znajduje się spora posesja na terenie której jest łąka, ogródek warzywny, ogród ziołowy, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko oraz grill.
ŚDS posiada dwudziestoosobowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, co jest istotne ze względu na uczestników mieszkających w oddalonych miejscowościach.
W domu znajdują się następujące pomieszczenia: sala klubowa (duże pomieszczenie ze stołem i miejscami dla wszystkich uczestników i kadry, sala komputerowa, kuchnia z aneksem jadalnym, 2 sale do terapii zajęciowej, pokój - kącik kosmetyczny, pokój do terapii indywidualnej, biuro, szatnia, magazyn.
Szczegółowe cele i założenia funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy określa rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto specyfika domu wynika z potrzeb poszczególnych domowników i w związku z tym cele i założenia dostosowane są do ich potrzeb.

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka