Mediator Sądowy

uścisk dłoniPostępowanie mediacyjne jest w Polsce mało znaną metodą rozwiązywania sporów. Za zgodą dwóch stron konfliktu, na każdym etapie postępowania sądowego, sąd, prokuratura, policja może wydać postanowienie o wszczęciu mediacji. Umożliwia ono stronom wypracowanie porozumienia w okresie jednego miesiąca.

Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawnej ugody zawartej przed sądem.

Wspólnie wypracowana ugoda daje stronom większą satysfakcję osobistą i rokuje na lepsze relacje w przyszłości.

Ważną cechą mediacji jest poufność (w odróżnieniu od procesu sądowego). Mediator nie może być przesłuchiwany jako świadek faktów, o których dowiedział się podczas posiedzeń mediacyjnych.

Mediacja w sprawach karnych i nieletnich jest bezpłatna.

Jeżeli chcesz skorzystać z tej formy, więcej o niej się dowiedzieć proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Możliwe jest również bezpłatne spotkanie i porada na terenie Urzędu Miejskiego w Barwicach w piątki od 10:00 do 11:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Waldemar Siliczak

Mediator Sądowy

(wpisany na listę mediatorów stałych przez prezesa SO w Koszalinie)

tel. 790 834 207

e-mail: wabm at wp [dot] pl