Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

O nas

O nas

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach powstał 13 maja 2002 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego noszącego nazwę „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.) i uchwały Nr XXXI/58/2002 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2002 roku.  Umowa Spółki zapisana jest w formie aktu notarialnego oznaczonego repertorium A nr 4126/2002 i została wpisana do KRS pod numerem KRS 0000117513.

Umowa Spółki określiła wysokość kapitału zakładowego na kwotę 612 500,00 zł , który został podzielony na 1225 równych udziałów po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Miasto i Gminę Barwice.

Na pokrycie objętych przez Gminę Barwice udziałów w kapitale zakładowym wniesiono wkład w postaci mienia likwidowanego zakładu budżetowego ZGK i M.

Od dnia powołania Spółki do dnia 2.10.2015 roku organami Spółki były Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Ze względu na fakt posiadania przez gminę całego pakietu udziałów w spółce Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Burmistrza Miasta Barwice. W dniu 06.09.2019 roku mocą uchwały Nr 1/2019 podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników został odwołany Pan Tomasz Musiał a powołany został Pan Maciej Strzelec.
Skład Rady Nadzorczej :
- Maciej Strzelec
- Marek Ziomek
- Tadeusz Bobryk

Wszystkie te osoby mają konieczne kwalifikacje niezbędne do tego by zasiadać w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 7  stycznia 2020 roku w skład Zarządu Spółki został powołany Pan Tadeusz Chruściel. Wyznaczono go na stanowisko prezesa Spółki. Reprezentuje on Spółkę jednoosobowo. Wszystkie zmiany w umowie Spółki zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego..

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka