Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Ochotnicza Straż Pożarna w Barwicach


Ochotnicza Straż Pożarna w Barwicach
ul. Dworcowa 2,
78 – 460 Barwice
Tel. 94 373 63 08
Mirosław Trojnacki – Prezes Zarządu

Ochotnicza Straż Pożarna prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie pożarom współdziałając w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
Strażacy biorą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń

Kolejnymi zadaniami straży pożarnej są:

  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu
  • działania na rzecz ochrony środowiska
Otwórz blok Facebooka przy focusie linka