Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Regionalny Program Operacyjny

Przebudowa drogi gminnej Knyki - Nowy Chwalim

program_regionalny

W sierpniu 2009 roku oddano do użytku 1620 m drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki-Nowy Chwalim, od włączenia do drogi powiatowej 1265Z w kierunku drogi wojewódzkiej nr 171 – Etap I. W trybie przetargu nieograniczonego w procedurze poniżej 5 150 000 euro na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki-Nowy Chwalim, od włączenia do drogi powiatowej 1265Z w kierunku drogi wojewódzkiej nr 171 – Etap I” wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A. z Drawska Pomorskiego.

25 czerwca 2010 roku w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „Dwór Pomorski” w Luboradzy zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt.

W grudniu 2010 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 poinformowała iż w wyniku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno – finansowej wniosku o płatność oraz przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu została zatwierdzona kwota do wypłaty.

Całkowita wartość zadania to 630 tys. z czego 400 tys. pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.


Rewitalizacja Centrum Barwic

W dniu 29 września 2010 roku Gmina Barwice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego .
Dokumentacja aplikacyjna poddana została ocenie merytorycznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów. W wyniku oceny projekt uzyskał 70 punktów, co przewyższa wymagane minimum 60% maksymalnej ilości punktów.
Uzyskany pozytywny wynik oceny gwarantuje możliwość ubiegania się o wsparcie dla podprojektów zaplanowanych do realizacji w ramach złożonego Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Aktualnie Referat Promocji i Rozwoju Gminy przygotowuje kolejny etap - dokumentację aplikacyjną do poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. (Projekty: „Rewitalizacja Centrum Barwic- przebudowa Placu Wolności” oraz „Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach”).

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka