Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

 

punkt pomocy prawnej

W Barwicach działa Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych , w którym świadczona jest pomoc prawnika, usytuowany został w Ośrodku Kultury i Turystyki przy ul. Wojska Polskiego 15 (parter). 

Punkt czynny jest przez trzy dni w tygodniu:

  • środy od godz.15.00 do 19.00
  • czwartki od godz.15.00 do 19.00
  • piątki od godz.15.00 do 19.00

Podmiotem świadczącym usługi będą adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie.

Zakres pomocy prawnej jest szeroki. Dotyczy m.in. prawa pracy, prawa cywilnego, spraw karnych, ubezpieczenia społecznego czy spraw rodzinnych.

Zainteresowani zostaną poinformowani o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach. Ponadto poznają sposoby rozwiązania problemu, który ich dotyczy oraz otrzymają pomoc w sporządzeniu projektu pisma. Mieszkańcy mogą liczyć także na wsparcie przy wypełnianiu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Ustawa nie obejmie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności oraz z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

W związku z funkcjonowaniem na terenie powiatu szczecineckiego punktów nieodpłatnych porad prawnych i obowiązku, o którym mowa w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia sierpnia 2019 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zachęcamy do zapoznania się z:

  1. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego działającego na terenie powiatu szczecineckiego.