Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

 • Miasto i Urząd
 • Kultura, Sport i Turystyka
 • Gospodarka i Inwestycje

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Kościuszki 3
78-460 Barwice;
tel:  94-373-63-22
www.wtz-barwice.cba.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Barwicach prowadzi rehabilitację społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych (od 16-go roku życia). Uczestnikiem Warsztatu może być każda osoba niepełnosprawna, upośledzona umysłowo bądź fizycznie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i niezdolności do podjęcia pracy.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.15 do 15.15.
Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadów w domu rodzinnym i otoczeniu, obserwacji, działań i zachowań w warsztacie. Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna oraz rehabilitacja lecznicza. Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku. W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu. Realizowane w WTZ indywidualne programy rehabilitacji i terapii są autorskimi programami tej placówki. Zostały one podzielone na działy: zaradność osobista, samodzielność społeczna - wypełnianie ról społecznych, rehabilitacja społeczna i zawodowa, rehabilitacja funkcjonalna, formy pracy, metody pracy, wskazania do zajęć dodatkowych, formy współpracy z rodzicami lub opiekunami. W każdym dziale jest kilka podrozdziałów, które umożliwiają uszczegółowienie, skonkretyzowanie i zindywidualizowanie programów dla poszczególnych uczestników. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone.
Ocena efektów rehabilitacji i modyfikowanie programów to jedno z najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadań rady programowej warsztatu. Prawidłowe zdiagnozowanie podopiecznego, określenie jego deficytów, poznanie zainteresowań i upodobań to najważniejsza baza informacji służąca do opracowania optymalnego programu rehabilitacji. Aby zgromadzić maksymalną ilość rzetelnych danych o uczestniku, ocenę przeprowadza się metodą trójstopniową.

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5 osobowych w 8 specjalistycznych pracowniach terapeutycznych:

 • Małej poligrafii,
 • Gospodarstwa domowego,
 • Rękodzieła,
 • Wikliniarskiej,
 • Ceramiczno-plastycznej,
 • Obróbki drewna i metalu,
 • Komputerowo-poligraficznej,
 • Stymulowania wielopoziomowego.

Warsztat w ramach odbywania praktyk zawodowych ściśle współpracuje z Fundacją im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. Od 2004 roku utrzymywana  jest  współpraca z Vorwerker Diakoni z Lubeki.

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka