„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – rok 2022”

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – rok 2022”
na zdjęciu dach z eternitem[0]

Gmina Barwice informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – rok 2022”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Gmina Barwice w ramach ww. Programu przeprowadziła nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice. 
O środki finansowe Gmina Barwice aplikowała w maju 2022r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
W dniu 07 lipca 2022r. Zastępca Burmistrza Pan Robert Zborowski podpisał umowę na dofinansowanie zadania 
„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – rok 2022”.
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego 
zamówienia został wyłoniony Wykonawca tj. Firma Usługowo- Handlowa Anna Żmuda – Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko. 
W ramach zadania wykonawca przekazał do utylizacji 48,51Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice.
 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-barwice-rok-2022

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-10/eternit%20ramka.jpg