Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice
Azbest[0]

Gmina Barwice informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – rok 2022”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie .
Gmina Barwice w ramach ww. Programu przeprowadziła nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice. O środki finansowe Gmina Barwice aplikowała w maju 2022r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W dniu 07 lipca 2022r. Zastępca Burmistrza Pan Robert Zborowski podpisał umowę na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – rok 2022”.
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zamówienia został wyłoniony Wykonawca tj. Firma Usługowo- Handlowa Anna Żmuda – Trzebiatowska, ul. Górna 17, 77-200 Miastko. W ramach zadania wykonawca przekazał do utylizacji 48,51Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-barwice-0

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-11/Azbest.jpg