„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”
na zdjęciu logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych[0]

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” to kolejny moduł programu realizowanego 
przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, 
które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku poniżej oraz na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

 

Do pobrania
Załącznik Size
A4 Dostępne mieszkanie.pdf 669.33 KB

Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-11/PFRON%20ramka.jpg