Nie będzie nocnych wyłączeń latarni ulicznych 

Nie będzie nocnych wyłączeń latarni ulicznych 
Plac Wolności nocą[0]

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącymi ograniczania zużycia energii elektrycznej, obowiązkiem tym zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy JST. Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, dlatego też pozostanie ono włączone w dotychczasowej formie. Niemniej jednak Gmina Barwice nadal monitorować będzie kwestię zużycia energii elektrycznej, podejmując odpowiednie decyzje w celu jego ograniczenia.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/nie-bedzie-nocnych-wylaczen-latarni-ulicznych

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-11/Plac.jpg