Spotkanie w sprawie wilków

Spotkanie w sprawie wilków
Spotkanie w sprawie wilków[0]

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli RDOŚ w Szczecinie oddział terenowy Złocieniec z mieszkańcami gminy Barwice zainteresowanych sprawą zwiększającej się populacji wilków.

Przybyłych gości przywitał Zastępca Burmistrza Robert Zborowski. Z ramienia RDOŚ w spotkaniu udział wzięli: naczelnik wydziału Anna Sityń Dobierała, Arkadiusz Zdun, Łukasz Bansiak oraz Jan Bojko.

W trakcie prelekcji przedstawili oni ogólne informacje o wilku, jak zabezpieczyć swoją hodowlę oraz jak otrzymać odszkodowanie. Podstawą prawną do wypłaty odszkodowań, a także dokonywania oględzin miejsca wystąpienia szkody oraz oszacowania jej wartości, jest art. 126 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614) oraz przepisy wykonawcze tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochrona gatunkową.

Lista osób do kontaktu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w przypadku zagrożenia lub konieczności bezzwłocznego uśmiercania rannego lub chorego gatunku chronionego:

  1. Grzegorz Błaszczyk Tel. 697 509 438 Urząd Miejski w Barwicach
  2. Zbigniew Raźniak Tel. 608 030 823 Straż Miejska w Barwicach
  3. Piotr Kikun Tel. 696 403 843 Urząd Miejski w Barwicach
  4. Andrzej Toboła Tel. 660 535 001 Koło Łowieckie „Sokół” Koszalin
  5. Dariusz Igiel Tel. 604 758 263 Lekarz weterynarii

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Kuśmierek

Do pobrania
Załącznik Size
wilk_1.jpg 105.25 KB
wilk_2.jpg 141.22 KB
wilk_3.jpg 132.49 KB

Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-wilkow

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2020-04/dsc01966_800x531.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-04/dsc01969_800x531_0.jpg?itok=Syiera48
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-04/dsc01968_800x531_0.jpg?itok=eakYQdOw
  • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-04/dsc01967_800x531.jpg?itok=8tc_EIYO
  • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2020-04/dsc01966_800x531.jpg?itok=7IiYx8oC