O Szwajcarii Połczyńskiej.

O Szwajcarii Połczyńskiej.

 

mapka Szwajcarii Połczyńskiej[0]

  
Kontury granic mikroregionu Szwajcarii Połczyńskiej przypominają Gryfa - symbol Województwa Zachodniopomorskiego.

#Szwajcaria Połczyńska. Polski Yellowstone

W północnej Polsce na Pomorzu Zachodnim istnieje niezwykły rezerwat – Dolina Pięciu Jezior. To unikalna enklawa przyrody i serce krainy, zwanej z dawien dawna Szwajcarią Połczyńską.
Niemal dziką Dolinę otaczają strome wzgórza, których zbocza porasta stary las. To tajemnicze miejsce, od dziesiątek lat nietknięte ludzką ręką, każdego ranka widmowo wyłania się z porannych mgieł. Nielicznym szczęśliwcom którzy tu mieszkają, a także przejezdnym, ukazuje piękno nieskażonej przyrody.  
Unikalne jest tam wszystko: rzadko spotykane rośliny, wśród których storczyk wydaje się być zupełnie pospolity; siedliska chronionych gatunków, choć bobra spotkać może nawet rowerzysta, a w okolicy mieszka Ryś (info: (1) Powrót rysia do północno- zachodniej Polski | Jabłonowo | Facebook); krajobraz poprzetykany bagnami, torfowiskami, czy rwącymi górsko potokami, jakby żywcem przeniesionymi ze znanych szlaków. O różnorodności tego miejsca świadczyć, że obok przepastnych dolin znajduje się jedno z najwyższych wzniesień województwa – Wola Góra, zwieńczona dodatkowo wieżą obserwacyjną. Ze starych poniemieckich map wynika jednak, że w okolicy znajdują się jeszcze wyższe, bezimienne i przez to nieodkryte szczyty. 
Unikalne w „Szwajcarii” jest przede wszystkim to, że mało kto o tym bogactwie wie.

Źródło młodości.

Na mapie zurbanizowanej Europy, Szwajcaria Połczyńska jest jednym z ostatnich takich miejsc. Niemal nienaruszony ekosystem upodabnia ją do światowych przyrodniczych unikatów, takich jak Park Yellowstone.
Bogactwem okolicy jest solanka i borowina, od kilkuset lat służące do leczenia w pobliskim kurorcie uzdrowiskowym, Połczynie-Zdroju. Co więcej, na terenie „Szwajcarii” znajdują się źródła co najmniej czterech rzek. Wśród nich jest Drawa, którą spływał w młodości Jan Paweł II.
Wypływająca z nich krystalicznie czysta woda zawiera jeszcze niezidentyfikowany, ale z pewnością niezwykły składnik – „Pierwiastek długowieczności” powodujący, że w rejonie żyje najwięcej osób w okolicy setnego roku życia. Być może to ten, którego przez wieki bezskutecznie poszukiwali alchemicy.
 
Dlaczego Szwajcaria Połczyńska?

Nazwa funkcjonuje co najmniej od początków ubiegłego wieku, gdy były to jeszcze tereny niemieckie. Napływająca ludność polska nie zmieniła jej, zachwycona przejmującym widokiem okolic. 
Tak jak w Szwajcarii, teren poprzecinany jest wzgórzami, jeziorami i pastwiskami. Rwące strumienie niosą w wąwozach krystalicznie czystą orzeźwiającą wodę, a małe klimatyczne drogi pośród lasów pozwalają zapomnieć o pośpiechu i cywilizacji. 
Tak jak w Szwajcarii, okolica ma wielonarodową spuściznę, w której mieszają się ślady z Niemiec, Izraela, Prus, Rzeczpospolitej, dawnych pomorskich księstw, a dziś także Ukraińskie i Romskie. Przez Połczyn-Zdrój przebiegał dawny główny trakt handlowy – Szlak Solny.
Tak jak w Szwajcarii, jeziora stworzył lodowiec, zaś lasów jest tam jest nawet więcej. Choć w okolicy nie ma prawdziwego lodowca, na zacienionych stokach Doliny Pięciu Jezior śnieg utrzymuje się do przedwiośnia.
 
Odkryjcie Szwajcarię Połczyńską!

Zdjęcia, ciekawostki, aktualności dotyczące Szwajcarii Połczyńskiej znajdą Państwo na stronie: (20+) Szwajcaria Połczyńska | Połczyn-Zdroj | Facebook
Społeczną funkcję Ambasadora Szwajcarii Połczyńskiej powierzono Annie Bańkowskiej, Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego. Zarządzenie w tej sprawie wydał Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek, a sygnowało – rzecz bez precedensu – jeszcze czterech włodarzy z gmin tworzących mikroregion: z Czaplinka, Złocieńca, Barwic i gminy Świdwin.
W dniu 23.08.2022 r. pięciu włodarzy gmin oraz Pani Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisali w Ratuszu w Złocieńcu list intencyjny w zakresie budowy Marki Regionalnej „Szwajcaria Polczyńska”.
Od tego momentu, oprócz Gminy Połczyn-Zdrój, markę wspólnie budować będą gminy graniczące z nią, na których także rozciąga się obszar Szwajcarii Połczyńskiej. 
Całość wspierać będzie Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, zaś jego bezpośrednią 
przedstawicielką jest Pani Wicemarszałek Anna Bańkowska. 
Strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie promocji i rozwoju „Szwajcarii Połczyńskiej”, rozumianej jako mikroregion znajdujący się na terenie gminy Połczyn-Zdrój, gminy Złocieniec, gminy wiejskiej Świdwin, gminy Barwice i gminy Czaplinek.
Współpraca objąć ma liczne płaszczyzny służące m.in. rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi turystyki, kultury i promocji. W szczególności polegać będzie na staraniach o upowszechnianie logo regionu Szwajcarii Połczyńskiej na produktach regionalnych, w tym produktach spożywczych, a także popularyzacji wiedzy o Szwajcarii Połczyńskiej m.in. na stronach internetowych gmin oraz ich wydawnictwach promocyjnych. Mowa była także o tworzeniu wspólnych szlaków turystycznych, imprez, wspieraniu przedsiębiorców, a w przyszłości – nawet certyfikacji dla ubiegających się o korzystanie z logo regionu. 
Pani Marszałek zgłosiła liczne pomysły marketingowe, w tym ideę umieszczenia atrakcji regionu w aplikacji internetowej.
W kolejnym porozumieniu każdy z włodarzy otrzymał sublicencję i może samodzielnie podejmować decyzje, komu i na jak długo przyzna prawo korzystania z logo Szwajcarii Połczyńskiej. 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/page/o-szwajcarii-polczynskiej

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/Szwajcaria%20mapka.jpg