Dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej.
na zdjęciu plakat o nieodpłatnej pomocy prawnej[0]

Informujemy, że dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 3 w Barwicach (Urząd Miejski, ul. Zwycięzców 22) 
odbędą się w dniach 31 marca 2023 r. (piątek) i 28 kwietnia 2023 r. (piątek) 
w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu 
(w godz. od 7:00 do 11:00).  

Nieodpłatnych porad prawnych będzie udzielał Pan r. pr. Cezary Wicik. 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/dyzury-nieodplatnej-pomocy-prawnej

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-03/pomoc%20ramka.png