OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim
plakat informacyjny o otrzymanym dofinasowaniu OSP St. Chwalim z WFOŚiGW[0]

OSP Stary Chwalim  
z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
na realizację zadania 
"Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych "Mały Strażak" - 2023"   


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/osp-stary-chwalim

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-05/osp%20ramka_0.jpg