OSP Stary Chwalim z dofinansowaniem z Programu "Remiza" WFOŚiGW.

OSP Stary Chwalim z dofinansowaniem z Programu "Remiza" WFOŚiGW.
plakat informacyjny o otrzymanym dofinasowaniu OSP St. Chwalim z WFOŚiGW[0]

OSP Stary Chwalim otrzymała także dofinansowanie 
z Programu "REMIZA" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości  19.350,00 zł     
na realizację zadania:
"Dofinansowanie wymiany bram segmentowo przemysłowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Program "Remiza""    


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/osp-stary-chwalim-z-dofinansowaniem-z-programu-remiza-wfosigw

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-05/ramka%20osp%20www.jpg