Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym.

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym.
na zdjęciu plakat z informacją o ankiecie nt. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Barwice[0]

Szanowni Państwo,

Gmina Barwice przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Obecnie trwają prace nad Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Barwice.
W związku z tym zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby diagnozy.
Anonimowy kwestionariusz jest dostępny pod linkiem: https://forms.gle/QJiTe8u3HUWNV6Sq9

W badaniu ankietowym można wziąć udział do 13.10.2023 r.
 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-badaniu-ankietowym

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-09/zdj%C4%99cie%20ankieta.jpg