ZGM

ZGM

O nas

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach powstał 13 maja 2002 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego noszącego nazwę „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.) i uchwały Nr XXXI/58/2002 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2002 roku.  Umowa Spółki zapisana jest w formie aktu notarialnego oznaczonego repertorium A nr 4126/2002 i została wpisana do KRS pod numerem KRS 0000117513.

Umowa Spółki określiła wysokość kapitału zakładowego na kwotę 612 500,00 zł , który został podzielony na 1225 równych udziałów po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Miasto i Gminę Barwice.

Na pokrycie objętych przez Gminę Barwice udziałów w kapitale zakładowym wniesiono wkład w postaci mienia likwidowanego zakładu budżetowego ZGK i M.

Od dnia powołania Spółki do dnia 2.10.2015 roku organami Spółki były Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Ze względu na fakt posiadania przez gminę całego pakietu udziałów w spółce Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Burmistrza Miasta Barwice. W dniu 06.09.2019 roku mocą uchwały Nr 1/2019 podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników został odwołany Pan Tomasz Musiał a powołany został Pan Maciej Strzelec.
Skład Rady Nadzorczej :

  • Maciej Strzelec
  • Marek Ziomek
  • Tadeusz Bobryk

Wszystkie te osoby mają konieczne kwalifikacje niezbędne do tego by zasiadać w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 7  stycznia 2020 roku w skład Zarządu Spółki został powołany Pan Tadeusz Chruściel. Wyznaczono go na stanowisko prezesa Spółki. Reprezentuje on Spółkę jednoosobowo. Wszystkie zmiany w umowie Spółki zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego..

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: Bolesława Chrobrego 44, 78-460 Barwice
Telefon: 94  37 36 129  Fax. 94 37 36 129
Adres poczty elektronicznej : sekretariatat[0]zgm [dot] barwice [dot] pl

Nip : 673-17-26-720 Regon: 331346653 KRS: 0000117513
Konto:  Bank Spółdzielczy Białogard oddz. Barwice
13 8562 0007 0032 3079 2000 0010

Sekretariat - Magdalena Przytuła - tel. 94 37 36 129; 94 37 32 862

Prezes - Tadeusz Chruściel - tel. 94 37 36 129
przyjmuje interesantów w każdy czwartek od 13.00 do 15.00,  w inne dni po wcześniejszym umówieniu

Główna księgowa   - Beata Kłos – tel.  94  37 36 129 wew.14
Księgowa ds. wspólnot  - Joanna Ćmoch – tel.  94  37 36 129 wew.11
Specjalista ds. czynszów i windykacji  -  Edward Trejnis – tel.  94  37 36 129
Specjalista ds. wspólnot – Stanisław Sokołowski – tel.  94  37 36 129  lub 600 891 252
Kierownik grupy technicznej – Alfred Ćwirko – tel.  94  37 36 129  lub 668 801 690
Referent ds. administrowania cmentarzami – Marek Maksalon  – tel.  94  37 36 129  lub 502 363 226
Specjalista ds. ciepłownictwa – Robert Słota  – tel.  94  37 36 129  lub 662 733 857

Schemat organizacyjny
schemat organizacyjny[1]

 

Regulaminy i informacje

 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/page/zgm

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/schemat.jpg