LXIX (NADZWYCZAJNA) SESJA RADY MIEJSKIEJ.

LXIX (NADZWYCZAJNA) SESJA RADY MIEJSKIEJ.
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach[0]

W dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 odbędzie się LXIX (Nadzwyczajna) 
sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4. Przedstawienie porządku obrad.  
5. Przyjęcie protokołu Nr LXVI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, protokołu Nr LXVII/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku, protokołu Nr LXVIII/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Barwice za rok 2023;
b)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2024 rok;
7. Wystąpienie Burmistrza Barwic.
8. Podsumowanie Kadencji przez radnych Rady Miejskiej.
9. Informacje Przewodniczącego oraz ogłoszenia i komunikaty.
10. Zamknięcie sesji.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/lxix-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2024-04/Ratusz%20ramka%20-nowe%20aktualne%202022.jpg