Uroczyste Zakończenie VIII Kadencji Rady Miejskiej w Barwicach

Uroczyste Zakończenie VIII Kadencji Rady Miejskiej w Barwicach
Radni Rady Miejskiej[0]

W poniedziałek, 29 maja odbyła się nadzwyczajna LXIX sesja Rady Miejskiej w Barwicach, która była symbolicznym zakończeniem kadencji 2018-2024. Tego dnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego zgromadzili się nie tylko radni ale również zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele jednostek podległych, sołtysi i kierownictwo urzędu. Sesję po raz ostatni, prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek.

Ten dzień, był również oficjalnym pożegnaniem ustępującego Burmistrza Barwic Mariusz Kielinga. Burmistrz podziękował radnym za ich wkład w rozwój miasta. Dzięki ich współpracy i zaufaniu można było realizować kluczowe inwestycje. Każdy z radnych otrzymał pamiątkową tabliczkę, jako symboliczny gest wdzięczności za pracę na rzecz miasta. 

Sesja Rady Miejskiej w Barwicach stanowiła nie tylko moment podsumowania minionych lat, ale również moment wzruszenia, wdzięczności i refleksji nad przyszłością miasta. Każdy obecny już na zawsze zapisał się w historii gminy.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/uroczyste-zakonczenie-viii-kadencji-rady-miejskiej-w-barwicach

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2024-04/Radni%20Rady%20Miejskiej%20ramka.jpg