7 maja br. odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Barwicach na kadencję 2024-2029.

7 maja br. odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Barwicach na kadencję 2024-2029.
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach[0]

Na podstawie postanowienia nr 991/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2024 r. pierwsza sesja Rady Miejskiej w Barwicach na kadencję 2024-2029 odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, ul. Zwycięzców 22.

​Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
5. Zakończenie obrad.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/7-maja-br-odbedzie-sie-i-sesja-rady-miejskiej-w-barwicach-na-kadencje-2024-2029

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2024-05/Ratusz%20ramka%20-nowe%20aktualne%202022.jpg