Syreny alarmowe

Syreny alarmowe
Syreny alarmowe[0]

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu właściwości oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96), w dniu 10 kwietnia 2021 r., o godzinie 8:41 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie powiatu (miasta), w okresie zgodnym z Rozporządzeniem, tj. trzech minut, sygnał ciągły – oznaczający odwołanie alarmu.

źródło zdjęcia: dziennikbaltycki.pl   


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/syreny-alarmowe

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-04/syreny%20alarmowe.jpg