Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

Potencjał społeczno-gospodarczy Gminy Barwice jak również perspektywy jej dynamicznego oraz zrównoważonego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych wszystkich, którzy właśnie tutaj zechcą rozwijać swój biznes i się osiedlać.

Podmiotom, które są zainteresowane lokalizacją swojego kapitału na terenie gminy oferujemy wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego.

Wszelkie informacje na temat gruntów Gminy Barwice uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice pokój nr 19 lub pod nr telefonu 94 373 63 09 wew. 19, adres email: alicjaz at[0] um [dot] barwice [dot] pl 

Kompleks przemysłowy przy ul. Zwycięzców

Gmina Barwice w swojej ofercie inwestycyjnej posiada kompleks działek o łącznej powierzchni 1,9831 ha położonych przy ulicy Zwycięzców (obok budynku piekarni) z przeznaczeniem pod działalność gospodarczo – usługową. Działki położone są w odległości ok. 600 m od drogi wojewódzkiej nr 172. W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazowej jak również linia średniego napięcia w oparciu, o którą istnieje możliwość budowy głównego punktu zasilania i zapewnienie mocy według wymagań przyszłego inwestora.

Oferta : działki o charakterze niezabudowanym z przeznaczeniem na działalność gospodarczo - usługową

 • Dz. 8/11 – pow. 0,1057 ha 
 • Dz. 8/12 – pow. 0,1092 ha 
 • Dz. 8/13 pow. 0,1093 ha 
 • Dz. 8/14 pow. 0,1093 ha 
 • Dz. 8/15pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/16 pow. 0,1093 ha
 • Dz. 8/17 pow. 0,1094 ha
 • Dz. 8/19 pow. 0,1087 ha
 • Dz. 8/20 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/21 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/22 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/23 pow. 0,1092 ha
 • Dz. 8/24 pow.0,1092 ha
 • Dz. 8/25 pow. 0,1093 ha
 • Dz. 8/30 pow. 0,2193 ha
 • Dz. 8/34 pow. 0,2384 ha

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców[1]

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców[2]

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców[3]

 

Widok działek przemysłowych przy ul. Zwycięzców[4]

 

Kompleks mieszkalny przy ul. Klonowej i Dębowej

W kompleksie mieszkalnym przy ul. Klonowej i Dębowej pozostały do sprzedaży dwie działki.

Dz. 384/1 o pow. 0,0661ha
- Nieruchomość niezabudowana, działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka uzbrojona w sieć wodociągowa i kanalizacyjną, sieć energetyczna na skraju działki, sieć gazowa w odległości ok. 1m, dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej  kostką brukową. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub  w trakcie zabudowy - Bp Przeznaczenie:  W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 384/1 Barwice 03  - tereny zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną - decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.47.2020 z dnia 25.01.2021r.

Mapka poglądowa działka nr 384/1[5]

 

Dz. 485/2 o pow. 0,0676ha
-  Nieruchomość niezabudowana,  działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka uzbrojona w sieć wodociągowa i kanalizacyjną, sieć energetyczna na skraju działki, sieć gazowa w odległości ok. 1m, dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej  kostką brukową. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako tereny orne – RIVa 0,0042ha i RIVb 0,0634ha. Przeznaczenie:  W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 485/2 Barwice 03  - tereny upraw polowych Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną -decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.46.2020 z dnia 25.01.2021r.

Mapka poglądowa działka nr 485/2[6]

 

Kompleks mieszkalny I przy ul. Czaplineckiej

W kompleksie mieszkalnym I przy ul. Czaplineckiej pozostały do sprzedaży dwie ostatnie działki.

Dz. 400/23 o pow.  0,1114 ha 
- Nieruchomość niezabudowana, działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka nieuzbrojona, dojazd do działki drogą o nawierzchni  gruntowej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako teren gruntów rolnych RIVb; Przeznaczenie: W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 400/23 Barwice 03  - ogródki działkowe i sady. Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budowa budynku mieszkalnego z poddaszem użytkowym, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej - decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.26.3.2011 z  dnia 26.07.2011r.

 

Mapka poglądowa działka nr 400/23[7]

 

Dz. 400/24 o pow. 0,1169ha 
-
Nieruchomość niezabudowana działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu równomierne, działka nieuzbrojona, dojazd do działki drogą o nawierzchni  gruntowej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako teren gruntów rolnych RIVb; Przeznaczenie: W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice przyjętym uchwałą nr XLI/305/2010 przez Radę Miejską w Barwicach z dnia 23.09.2010r. – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Studium – działka o numerze 400/24 Barwice 03  - ogródki działkowe i sady. Dla nieruchomości ustalone warunki zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budowa budynku mieszkalnego z poddaszem użytkowym, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej - decyzja Burmistrza Barwic o warunkach zabudowy  NR.26.2.2011 z  dnia 26.07.2011r.

 

Mapka poglądowa działka nr 400/24[8]

 

Kompleks mieszkalny II przy ul. Czaplineckiej

Kompleks mieszkalny 27 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

Widok działek mieszkalnych w kompleksie II przy ul. Czaplineckiej[9]

 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/page/oferty-inwestycyjne

Załączniki
 • [0] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ul.%20Zwyci%C4%99zc%C3%B3w.png
 • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ul.%20Zwyci%C4%99zc%C3%B3w%201.png
 • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ul.%20Zwyci%C4%99zc%C3%B3w%203.png
 • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ul.%20Zwyci%C4%99zc%C3%B3w%202.png
 • [5] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/384-1.jpg
 • [6] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/485-2.png
 • [7] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/400%2023.png
 • [8] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/400%2024.png
 • [9] https://barwice.pl/sites/default/files/pliki/Koncepcja%20-%20Czaplinecka.jpg