WYDŁUŻAMY TERMIN DO 22 PAŹDZIERNIKA – KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEROWSKICH

WYDŁUŻAMY TERMIN DO 22 PAŹDZIERNIKA – KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEROWSKICH
Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera[0]

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich) , które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8 ) t.j.: (zamieszkuje miejscowość gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR, nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku tj. w roku 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy) - wypełnij oświadczenie weź udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny lub laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
4. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu. 

Przedłużony termin składania dokumentów:
22.10.2021 r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wykaz obrębów ewidencyjnych z terenu gminy Barwice, na terenie których występowały grunty i/lub mienie byłych PPGR: 
obręb 1 Barwice 01 
obręb 2 Barwice 02
obręb 3 Barwice 03
obręb 05 Barwice 05
obręb 1 Kłodzino (Cybulino)
obręb 2 Sulikowo (Kaźmierzewo)
obręb 3 Białowąs
obręb 4 Wojsławiec (Borzęcino) 
obręb 41 Knyki (Chwalimki)
obręb 42 Jeziorki
obręb 43 Ostropole
obręb 44 Stary Grabiąż (Bądki, Gonne Małe, Grabiążek, Korzec, Nowy Grabiąż, Świerk, Wiele, Żdżar)
obręb 46 Stary Chwalim (Górki, Żytnik)
obręb 47 Ostrowąsy (Gąski), 
obręb 48 Łeknica (Liniec, Lubostronie, Smuga)
obręb 49 Piaski Pomorskie (Piaski) 
obręb 50 Nowe Koprzywno (Luboradza, Parchlino), 
obręb 51 Przybkowo (Przybkówko), 
obręb 52 Gwiazdowo (Tarmno, Trzemienko, Uradz)
obręb 54 Polne 
obręb 56 Chłopowo (Chłopówko)
obręb 140 Śmilcz 

 

Na terenie gminy (w jej obecnych granicach administracyjnych) funkcjonowały następujące Przedsiębiorstwa: 
Parchlino z siedzibą w Parchlinie 
Radacz z siedzibą w Radaczu, gmina Borne Sulinowo 
Białowąs z siedzibą w Białowąsie 
Łęknica z siedzibą w Łeknicy 
Koszalin Gospodarstwo Rybackie z siedzibą w Koszalinie 
Ostrowąsy z siedzibą w Ostrowąsach 
Chwalimki z siedzibą w Chwalimkach 
Gonne Małe z siedzibą w Gonnem Małym
Kiełpino z siedzibą w Kiełpinie, gmina Borne Sulinowo
Przybkowo z siedzibą w Przybkowie. 

Na podstawie zebranych oświadczeń Gmina Barwice wystąpi o środki w ramach naboru „Granty PPGR”.  W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Barwice w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy zakupi sprzęt/usługi, przekaże  sprzęt/usługi oraz rozliczy koszty. Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu sprzęt pozostaje środkiem trwałym Gminy. Po wskazanym w dokumentacji okresie (2 lata od zakończenia projektu, czyli od zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego) sprzęt ma być przekazany przez Gminę na własność ucznia pełnoletniego/ opiekuna prawnego (Beneficjenta ostatecznego). 

Organizatorem naboru wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dodatkowych informacji udziela: 
Aleksandra Kuśmierek 94 713 75 13 e-mail: a [dot] kusmierek at[1] um [dot] barwice [dot] pl

 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/wydluzamy-termin-do-22-pazdziernika-komputery-dla-dzieci-z-rodzin-popegerowskich

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-10/Komputery%20ramka.jpg
  • [1] https://barwice.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif