XII Zwyczajny Zjazd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Barwicach  

XII Zwyczajny Zjazd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Barwicach  
XII Zwyczajny Zjazd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Barwicach  [0]

W dniu 5 listopada 2021 roku  w pensjonacie Żurawiec w Nowym Koprzywnie odbył się XII Zjazd Zwyczajny  Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Barwicach. Na zjeździe obecni byli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Barwicach wydelegowani ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku bryg. Andrzej Wójtowicz, Dowódca JRG w PSP Szczecinek kpt. Piotr Kiczuk, Burmistrz Barwic Mariusz Kieling , Przewodniczący Rady Miejskiej w  Barwicach Piotr Małek, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Barwicach Renata Trembowelska. 
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Barwicach dh Robert Zborowski, który powitał zaproszonych gości, członków ustępującego Zarządu, przedstawicieli do nowego Zarządu oraz delegatów z jednostek OSP z gminy Barwice.
Wybrano przewodniczącego obrad – dh Waldemara Żelazowskiego oraz sekretarza – dh Zuzannę Chmiel, następnie powołano Prezydium Zjazdu w następującym składzie: Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku  bryg. Andrzej Wójtowicz, Burmistrz Barwic Mariusz Kieling oraz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego dh Robert Zborowski.
Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016 – 2020 przedstawił Prezes ustępującego Zarządu dh Robert Zborowski, a następnie dh Emilia Polewczyk V-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami zebrani na sali druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podziękował członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za wkład i zaangażowanie w pracę Zarządu w kadencji 2016 – 2020. Życzył wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych dużo zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Następnie odbyły się wybory nowych władz , delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP .
Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Barwicach po wyborach przedstawia się następująco:
1. dh Robert Zborowski Prezes Zarządu
2. dh Mirosław Trojnacki V-ce Prezes Zarządu
3. dh Waldemar Żelazowski Komendant Gminny
4. dh Zuzanna Chmiel Sekretarz Zarządu 
5. dh Renata Góra Skarbnik Zarządu
6. dh Seweryn Kalinowski członek zarządu 
7. dh Niedźwiedź Paulina członek Zarządu
8. dh Skwarek Jarosław członek Zarządu 

Skład Miejsko – Gminnej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
1. dh Emilia Polewczyk Przewodnicząca
2. dh Karina Walczak Sekretarz  
3. dh Marcin Sochan członek Komisji Rewizyjnej 

Delegatami na  Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP  RP w Szczecinku zostali :
1. dh Daniel Arciuszkiewicz
2. dh Grzegorz Silezin

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Barwicach wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szczecinku następujących przedstawicieli: 
1. dh Robert Zborowski  
2. dh Waldemar Żelazowski


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/xii-zwyczajny-zjazd-oddzialu-miejsko-gminnego-zwiazku-ochotniczych-strazy-pozarnych-rp

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-11/Zjazd%20ramka.jpg
  • [1] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-11/253499101_1131446907389522_8358335587891521054_n_450x600.jpg?itok=nLsql40z
  • [2] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-11/253530530_1554724578204183_3733683484611293372_n_800x360.jpg?itok=Sf2fUWYk
  • [3] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-11/253936398_1523718211342680_6533306114605530372_n_450x600.jpg?itok=siU-nKsf
  • [4] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-11/254496240_263627579059265_1174908604292860860_n_800x392.jpg?itok=simsLuPe
  • [5] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-11/254809280_300077561789896_2775248532403612457_n_800x359.jpg?itok=j3vbv3ql
  • [6] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-11/254937086_575093350454457_5497653498575194643_n_341x600.jpg?itok=2iJPUBP2
  • [7] https://barwice.pl/sites/default/files/styles/galeria_w_nodzie/public/galerie/2021-11/255003832_6944992212207474_5425643503438926135_n%20%281%29_800x418.jpg?itok=gVodIyL2