Znane są wyniki III naboru Polskiego Ładu – PGR

Znane są wyniki III naboru Polskiego Ładu – PGR
Polski Ład[0]

W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji Gmina Barwice aplikowała o dofinansowanie na przebudowę drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171. Informujemy, że na w/w zadanie otrzymaliśmy 3.430.000,00 zł oraz na Budowę przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach wraz z drogą dojazdową - 980 000 zł dofinansowania.

Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/znane-sa-wyniki-iii-naboru-polskiego-ladu-pgr

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-07/Polski%20%C5%82ad%20III.jpg