SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!  PROSIMY MIESZKAŃCÓW O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!  PROSIMY MIESZKAŃCÓW O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ
Plakat[0]

Rząd przyjął projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W założeniach zawartych w obecnej wersji projektu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. 

Zakłada się, że zakup paliwa stałego będzie możliwy dla osób, które uzyskały prawo do dodatku węglowego.
Gmina dokonuje wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. 

W związku z powyższym przygotowaliśmy druk zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel, który można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Barwicach (w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 94 373 63 09),  na stronie Urzędu Miejskiego -  www.barwice.pl. 

Bardzo prosimy osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie  o  dostarczanie – do  dnia 27.10.2022 r. (czwartek) - do Urzędu Miejskiego w Barwicach (Biuro Obsługi Interesanta) wypełnionych druków zgłoszenia zapotrzebowania na paliwo.
Więcej informacji o zakupie paliwa stałego po cenach preferencyjnych na rządowej stronie:
Projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/szacujemy-zapotrzebowanie-na-wegiel-prosimy-mieszkancow-o-dokonywanie-zgloszen

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2022-10/Plakat%20w%C4%99giel.jpg