na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic, Prezes BAS-u oraz Lokalny Animator Sportu

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał na ręce Prezes BAS-u Karoliny Bujak-Kruszyny i Wicepr…

na zdjęciu plakat o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 3 w Barwicach (Urząd Miejski, ul. Zwycięzcó…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 29 marca 2023 r. ( środa ) o godz. 13:00  odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali…

Zdjęcie budowy targowiska w Barwicach z lotu ptaka

O bieżących inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.  ➡️Przebudowa ulic w Barwica…

Tablica informacyjna

Media społecznościowe mają moc. Jesteśmy małym środowiskiem i bardzo szybko udało się ustalić kto „przyozdo…

SZACUJEMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL!  PROSIMY MIESZKAŃCÓW O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ
Plakat

Rząd przyjął projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W założeniach zawartych w obecnej wersji projektu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. 

Zakłada się, że zakup paliwa stałego będzie możliwy dla osób, które uzyskały prawo do dodatku węglowego.
Gmina dokonuje wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. 

W związku z powyższym przygotowaliśmy druk zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel, który można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Barwicach (w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 94 373 63 09),  na stronie Urzędu Miejskiego -  www.barwice.pl. 

Bardzo prosimy osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie  o  dostarczanie – do  dnia 27.10.2022 r. (czwartek) - do Urzędu Miejskiego w Barwicach (Biuro Obsługi Interesanta) wypełnionych druków zgłoszenia zapotrzebowania na paliwo.
Więcej informacji o zakupie paliwa stałego po cenach preferencyjnych na rządowej stronie:
Projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)