Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Polski Ład logo                             bgk logo

Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki.

- Zadanie pn. "Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki" dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość zadania - 

Wartość dofinansowania - 10 450 000,00 zł

 

droga Barwice-Knyki

Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych.

- Zadanie pn. "Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych" dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Opis inwestycji:

1. Przebudowa dróg/ulicy Rzecznej i Podgórnej w Barwicach o długości 0,40 km z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową istniejącego mostu na rzece Gęsia na nowy, budową zatoki autobusowej;
2. Przebudowa drogi/ulicy Polnej w Barwicach o długości 0,580 km z budową sieci kanalizacji deszczowej;
3. Przebudowa ulicy Harcerskiej w Barwicach o długości 0,415 km  budową sieci kanalizacji deszczowej;
 

Wartość zadania - 8 766 681,50 zł

Wartość dofinansowania - 8 328 347,42 zł

Planowana data zakończenia Inwestycji - 29.07.2023 r. - 28.01.2024 r.

https://barwice.pl/aktualnosci/zaawansowane-prace-na-polnej-podgornej-i-rzecznej

Przebudowa drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171.

- Zadanie pn. "Przebudowa drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171" dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość zadania - 3 378 807,16 zł

Wartość dofinansowania - 3 311 231,02 zł

Planowana data zakończenia inwestycji - 20.04.2023 r. - 29.11.2023 r.

https://barwice.pl/aktualnosci/gonne-male-bedzie-mialo-nowa-droge

Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach wraz z drogą dojazdową.

- Zadanie pn. "Budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach wraz z drogą dojazdową" dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość zadania - 645 272,02 zł;

Wartość dofinansowania - 632 366,58 zł;

Data realizacji - 09.2023 r.

https://barwice.pl/aktualnosci/prace-przy-budowie-przepustu-na-rzece-gesia