Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Logo PROW

 

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne

Projekt pn. „ Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 53 101,66 zł
Wartość dofinansowania – 33 788,00 zł
Data realizacji – 03.05.2020 – 18.09.2020

                    https://www.barwice.pl/gallery/przebudowa-cmentarza-polne

Renowacja miejsca tradycji w Piaskach

Projekt pn. „Renowacja miejsca tradycji w Piaskach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 14 800,00 zł
Wartość dofinansowania – 14 800,00 zł
Data realizacji – 05.08.2019 - 05.08.2020

https://www.barwice.pl/aktualnosci/miejsce-tradycji-w-piaskach-ukonczone

Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą pry ul. Zielonej w Barwicach.

Projekt pn. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zielonej w Barwicach” - inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 2 350 000,00 zł
Wartość dofinansowania – 963 478,00 zł
Data realizacji – 

https://barwice.pl/aktualnosci/podpisano-umowe-na-budowe-targowiska