Kierownictwo Urzędu
Burmistrz Barwic Mariusz Kieling

Burmistrz Barwic
Mariusz Kieling

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

Zastępca Burmistrza Barwic
Robert Zborowski

Sekretarz Ewa Nowosielska

Sekretarz
Ewa Nowosielska

Skarbnik Mariola Wrzosek

Skarbnik
Mariola Wrzosek