Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Logowanie Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych

Środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – „Zachodniopomorski Program Antysmogowy”.

Wartość projektu – 175 500,00 zł
Wartość dofinansowania – 175 500,00 zł
Data realizacji – 01.01.2021 – 30.06.2022

https://www.barwice.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-ramach-zachodniopomorskiego-programu-antysmogowego

Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice

Środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – „Zachodniopomorski Program Antysmogowy”.

Wartość projektu – 1 288 000,00 zł
Wartość dofinansowania – 1 288 000,00 zł

https://www.barwice.pl/aktualnosci/kolejne-ponad-milionowe-wsparcie-dla-gminy-barwice

- Zdalna Szkoła

Logowanie Projektu Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu – 70 110,00 zł
Wartość dofinansowania – 60 000,00 zł
Data realizacji – 14.04.2020 – 14.10.2020

https://www.barwice.pl/aktualnosci/gmina-barwice-zakupila-laptopy-dla-potrzebujacych-uczniow

Zdalna Szkoła Plus

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu – 82 656,00 zł
Wartość dofinansowania – 82 656,00 zł
Data realizacji – 22.05.2020 – 22.11.2020