Pomoc Społeczna
  • Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczko
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • Społeczna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego