Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Barwicach
78-460 Barwice
ul. Zwycięzców 22
tel. (094) 37 363 09
(094) 37 363 43
(094) 37 363 44
fax. (094) 37 363 49
e-mail: urzad@um.barwice.pl


Sekretariat Burmistrza

(094) 373 65 77

Urząd Miejski w Barwicach czynny:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00- 15.00
Czwartek 7.00 - 16.00
Piątek 7.00 - 14.00


Burmistrz Barwic

Mariusz Kieling
przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30
e-mail: burmistrz@um.barwice.pl

Zastępca Burmistrza Barwic
Robert Zborowski
przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30
e-mail robert.zborowski@um.barwice.pl

Sekretarz
Ewa Nowosielska
przyjmuje: codziennie, w godzinach pracy urzędu
e-mail sekretarz@um.barwice.pl


Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego , który jest jednocześnie Sekretarzem Gminy Barwice 

Ewa Nowosielska
Tel: 94 373 6309 wew 53
e-mail sekretarz@um.barwice.pl

Stanowisko ds. kadrowych
Ewelina Widerska
Tel: 94 373 6309 wew 12
kadry@um.barwice.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Magdalena Niewęgłowska - Kikun
Tel: 94 373 6309 wew 35
rada@um.barwice.pl

Stanowisko ds. obsługi interesanta
Marzena Radziejewska w zastępstwie Edyta Lipińska
Tel: 94 373 6309 wew 31
boi@um.barwice.pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych
Ewelina Widerska 
Tel: 94 373 6309 wew 11
urzad@um.barwice.pl

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i robót publicznych
Małgorzata Kula
Tel: 094 373 6309 wew 49
mkula@um.barwice.pl


Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, który jest jednocześnie kierownikiem USC

Renata Trembowelska
Tel: 094 373 6309 wew 32
renata@um.barwice.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Zuzanna Chmiel 
Tel: 094 373 6309 wew 44
chmiel@um.barwice.pl


Referat  finansowo - budżetowy
Kierownik Referatu finansowo - budżetowy, który jest jednocześnie skarbnikiem gminy

Mariola Wrzosek
Tel: 094 373 6309 wew 13
e-mail: skarbnik@um.barwice.pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej  
Magdalena Łozińska
Tel: 094 373 6309 wew 18
e-mail: ksiegowosc@um.barwice.pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej
Ewa Adaśko  w zastępstwie Katarzyna Git
Tel: 094 373 6309 wew 18
e-mail: ksiegowosc@um.barwice.pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Kondaszewska
Tel: 094 373 6309 wew 18
e-mail: ksiegowosc@um.barwice.pl
 
Stanowisko ds. windykacji
Monika Wojciechowska
Tel: 094 373 6309 wew 17
e-mail: monikaw@um.barwice.pl
 
Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Marzena Palus - Noga
Tel: 094 373 6309 wew 17
e-mail: podatki@um.barwice.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Magdalena Guzowska
Tel: 094 373 6309 wew 17
e-mail: magda@um.barwice.pl


Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Piotr Kikun   
Tel: 094 373 6309 wew 34
e-mail: ios@um.barwice.pl

Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki wodno-ściekowej
Oskar Stefański
Tel: 094 373 6309 wew 34
ostefanski@um.barwice.pl

 
Stanowisko ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk
Tel: 094 373 6309 wew 36
eszewczyk@um.barwice.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa
Joanna Owczarek
Tel: 094 373 6309 wew 36

joannaowczarek@um.barwice.pl

 
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Emilia Polewczyk 
Tel: 094 373 6309 wew 33
emilia.polewczyk@um.barwice.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Monika Tomska 
Tel: 094 373 6309 wew 33
monika.tomska@um.barwice.pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Alicja Zasztoft
Tel: 094 373 6309 wew 19
alicjaz@um.barwice.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Karolina Ćwiek 
Tel: 094 373 6309 wew 49
karola@um.barwice.pl


Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
Aleksandra Kuśmierek
Tel: 094 373 6309 wew.21
e-mail: a.kusmierek@um.barwice.pl

Stanowisko ds. rozwoju gminy 
Karolina Krynicka
Tel: 094 373 6309 wew 21
e-mail: karolina.krynicka@um.barwice.pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu
Magdalena Bujak
Tel: 094 373 6309 wew 15
e-mail: magdab@um.barwice.pl


Radca Prawny

Katrzyna Hołyńska -Ryndak
Tel: 094 373 6309 wew 16
e-mail: radcap@um.barwice.pl

Informatyk

Andrzej Pietras
Tel. 94 373 6309  wew 20 
e-mail: informatyk@um.barwice.pl


Straż Miejska

    
Strażnik Straży Miejskiej     
Janusz Filipek              
Tel: 094 373 6309 wew 47 kom. 608 030 823
e-mail: straz@um.barwice.plOtwórz blok Facebooka przy focusie linka