Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Barwicach
78-460 Barwice
ul. Zwycięzców 22
tel. (094) 37 363 09
(094) 37 363 43
(094) 37 363 44
fax. (094) 37 363 49
e-mail: urzad at um [dot] barwice [dot] pl

Sekretariat Burmistrza
(094) 373 65 77

Urząd Miejski w Barwicach czynny:

  • Poniedziałek 7.00 - 15.00
  • Wtorek 7.00 - 15.00
  • Środa 7.00- 15.00
  • Czwartek 7.00 - 16.00
  • Piątek 7.00 - 14.00
Burmistrz Barwic - Mariusz Kieling

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: burmistrz at um [dot] barwice [dot] pl

Zastępca Burmistrza Barwic - Robert Zborowski

przyjmuje: w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00 i czwartek w godz. 15.30 do 16.30

e-mail: robert [dot] zborowski at um [dot] barwice [dot] pl

Sekretarz - Ewa Nowosielska

przyjmuje: codziennie, w godzinach pracy urzędu

e-mail: sekretarz at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego , który jest jednocześnie Sekretarzem Gminy Barwice 
Ewa Nowosielska

Tel: 94 373 6309 wew 53
e-mail sekretarz at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kadrowych
Ewelina Widerska

Tel: 94 373 6309 wew 12
kadry at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
Magdalena Niewęgłowska - Kikun

Tel: 94 373 6309 wew 35
rada at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. obsługi interesanta
Marzena Radziejewska w zastępstwie Edyta Lipińska

Tel: 94 373 6309 wew 31
boi at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych
Ewelina Widerska 
Tel: 94 373 6309 wew 11
urzad at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i robót publicznych
Małgorzata Kula
Tel: 094 373 6309 wew 49
mkula at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, który jest jednocześnie kierownikiem USC
Renata Trembowelska

Tel: 094 373 6309 wew 32
renata at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Zuzanna Chmiel

Tel: 094 373 6309 wew 44
chmiel at um [dot] barwice [dot] pl

Referat  finansowo - budżetowy

Kierownik Referatu finansowo - budżetowy, który jest jednocześnie skarbnikiem gminy
Mariola Wrzosek

Tel: 094 373 6309 wew 13
e-mail: skarbnik at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej  
Magdalena Łozińska

Tel: 094 373 6309 wew 18
e-mail: ksiegowosc at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości  budżetowej
Ewa Adaśko  w zastępstwie Katarzyna Git

Tel: 094 373 6309 wew 18
e-mail: ksiegowosc at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Kondaszewska

Tel: 094 373 6309 wew 18
e-mail: ksiegowosc at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. windykacji
Monika Wojciechowska

Tel: 094 373 6309 wew 17
e-mail: monikaw at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
Marzena Palus - Noga

Tel: 094 373 6309 wew 17
e-mail: podatki at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Magdalena Guzowska

Tel: 094 373 6309 wew 17
e-mail: magda at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Piotr Kikun
  
Tel: 094 373 6309 wew 34
e-mail: ios at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki wodno-ściekowej
Oskar Stefański

Tel: 094 373 6309 wew 34
ostefanski at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk

Tel: 094 373 6309 wew 36
eszewczyk at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa
Joanna Owczarek

Tel: 094 373 6309 wew 36
joannaowczarek at um [dot] barwice [dot] pl
 
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Emilia Polewczyk
 
Tel: 094 373 6309 wew 33
emilia [dot] polewczyk at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Monika Tomska 

Tel: 094 373 6309 wew 33
monika [dot] tomska at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Alicja Zasztoft

Tel: 094 373 6309 wew 19
alicjaz at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Karolina Ćwiek
 
Tel: 094 373 6309 wew 49
karola at um [dot] barwice [dot] pl

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
Aleksandra Kuśmierek

Tel: 094 373 6309 wew.21
e-mail: a [dot] kusmierek at um [dot] barwice [dot] pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu
Magdalena Bujak

Tel: 094 373 6309 wew 15
e-mail: magdab at um [dot] barwice [dot] pl

Radca Prawny
Katrzyna Hołyńska -Ryndak

Tel: 094 373 6309 wew 16
e-mail: radcap at um [dot] barwice [dot] pl

Informatyk
Andrzej Pietras

Tel. 94 373 6309  wew 20 
e-mail: informatyk at um [dot] barwice [dot] pl