Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Flaga i godło Polski

 

Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach

- Zadanie pn. „Przebudowa  dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach"  dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do swoich posesji.
Przebudowa obejmuje wykonanie 0,534 km nowych jezdni, nowych chodników, wjazdów do posesji oraz kanalizacji deszczowej.

Wartość zadania – 1 819 203,75 zł
Wartość dofinansowania – 1 091 522,25 zł
Data realizacji – 01.04.2021 – 30.11.2021

Tablica informacyjna Funduszu Dróg Samorządowych

https://www.barwice.pl/aktualnosci/mala-i-ogrodowa-z-dofinansowaniem-17-mln

https://www.barwice.pl/aktualnosci/mala-i-ogrodowa-zyskaja-nowa-nawierzchnie

 

 

Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego

- Zadanie pn. „Przebudowa  drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego"  w ramach dofinansowania zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania – 627 514,64 zł
Wartość dofinansowania – 355 776,64 zł
Data realizacji – 29.11.2019 – 03.07.2020

                    https://www.barwice.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-ulicy-kwiatowej-w-barwicach

Tablica informacyjna Funduszu Dróg Samorządowych