Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Flaga i godło Polski

 

Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach

- Zadanie pn. „Przebudowa  dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach"  w ramach dofinansowania zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania – 2 852 220,50 zł
Wartość dofinansowania – 1 711 332,30 zł
Data realizacji – 01.04.2021 – 30.11.2021

https://www.barwice.pl/aktualnosci/mala-i-ogrodowa-z-dofinansowaniem-17-mln

Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego

- Zadanie pn. „Przebudowa  drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego"  w ramach dofinansowania zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania – 627 514,64 zł
Wartość dofinansowania – 355 776,64 zł
Data realizacji – 29.11.2019 – 03.07.2020

                    https://www.barwice.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-ulicy-kwiatowej-w-barwicach