Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
"Przebudowa drogi do m. Bądki, gm. Barwice".

- Zadanie pn. "Przebudowa drogi do m. Bądki, gm. Barwice" - dotacja ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Umowa dotacji nr 15/WRiR-IV/05/2023

Wartość zdania - 1 694 287,72 zł
Wartość dofinansowania - 894 576,27 zł
Data realizacji - 02.06.2023 - 31.10.2023

https://barwice.pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-do-m-badki-gm-barwice-odbior-inwestycji

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo

- Zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo” ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Wartość zadania – 1 683 574,80 zł
Wartość dofinansowania – 497 659,20 zł
Data realizacji – 15.06.2020 – 02.12.2020

https://www.barwice.pl/aktualnosci/ruszyla-inwestycja-zwiazana-z-przebudowa-drogi-w-m-sulikowo

https://www.barwice.pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-wraz-z-budowa-kanalizacji-deszczowej-w-m-sulikowo