ULKS Barwice
ULKS Barwice

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
ul. Pomorska 3, 78-460 Barwice
Prezes: Sylwester Szymański
Wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Szczecineckiego pod numerem 23

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, poprzez prowadzenie zajęć treningowych, sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Barwicach,
boisk ORLIK 2012 oraz na obiekcie LA w Szczecinku i tunelu LA w SP 7 Szczecinek razem z klubem MKL Szczecinek.
Oprócz regularnych treningów sportowych w dziedzinie lekkiej atletyki młodzież bierze udział w zawodach lekkoatletycznych
rundy wiosennej i jesiennej od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego.
Łącznie zawodnicy klubu w ciągu roku biorą udział w 44 startach np. Mistrzostwa Województwa i Polski
od kategorii dzieci młodszych do kategorii młodzieżowiec (biegi przełajowe, uliczne, zawody na bieżni).
Klub współorganizuje imprezy sportowe szkolne, gminne i jedną powiatową Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w Drużynowych Biegach Przełajowych. Przygotowania do startów odbywa się podczas obozów sportowych zarówno w okresie letnim jak i zimowym.