OSP Stary Chwalim
OSP Stary Chwalim remiza

Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1945 roku. 
Wyposażona był w podstawowy sprzęt do prowadzenie działań gaśniczych oraz pompę ciąganą końmi. 
W 1975 roku OSP wzbogaciło się o nowy samochód GLM-8. Po długich staraniach członków OSP w 1980 roku pozyskano pomieszczenia 
na nową remizę wraz z samochodem GBAM 2/8+8. Z inicjatywy obecnego Zarządu w 1994 roku rozpoczęto budowę „Domu Strażaka”, 
a w 1996 roku OSP wzbogaciło się o nowy budynek. Rok 1995 był rokiem Jubileuszowym 50-lecia powstania jednostki. 
OSP otrzymało sztandar i zostało odznaczone Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. 
W 2002 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W 2013 roku OSP wzbogaciło się o samochód SLRt na podwoziu PEUGEOT BOXER 335. 
W tym roku został także zakończony gruntowny remont remizy strażackiej oraz terenów wokół. 
Na początku 2018 roku jednostka po latach starań zakupiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN.
 
Jednostka OSP na trwałe zapisała się w funkcjonowanie sołectwa. 
Prócz swojej pierwszorzędnej funkcji jaką jest niesienie pomocy w sytuacjach takich jak: pożar, zalanie, wypadki drogowe, 
walka ze skutkami niesprzyjających warunków atmosferycznych to jednostka także bardzo chętnie bierze czynny udział w życiu mieszkańców.
1. Przyjmuje wycieczki dzieci organizowane przez pracowników szkoły bądź miejscowej świetlicy – przedstawiając im funkcjonowanie jednostki i przybliżając pracę strażaków. 
2.Druhowie uczestniczą także 
a) w piknikach rodzinnych
b) akcjach charytatywnych 
c) akcjach związanych z dbałością o wizerunek miejscowości
d) biorą udział w uroczystościach miejscowej Parafii.
OSP prowadzi także swoje konto na FB – Ochotnicza Straż Pożarna Stary Chwalim

https://www.facebook.com/ospstarychwalim/about

http://osp-stary-chwalim.pl.tl/